ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การใช้รูปแบบการบริหาร STAR Model เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ชื่ออาจารย์ : นายปิยะชาติ เศวตร์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 07 ก.ย. 2559,22:24  อ่าน 302 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูดีศรีสหวิทยาเขตเมืองชลบุรี 2
ชื่ออาจารย์ : นางทองเครือ ภู่ประจำศิลป์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 2559,20:44  อ่าน 284 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลหนึ่งแสนครูดี
ชื่ออาจารย์ : นางทองเครือ ภู่ประจำศิลป์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 2559,20:43  อ่าน 281 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูดีศรีสหวิทยาเขตเมืองชลบุรี 2
ชื่ออาจารย์ : นายอนุสรณ์ สกุลเบิกไพร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 2559,20:39  อ่าน 238 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลหนึ่งแสนครูดี
ชื่ออาจารย์ : นายอนุสรณ์ สกุลเบิกไพร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 2559,20:37  อ่าน 206 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูดีในดวงใจ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอำพร บุญเย็น
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 2559,20:30  อ่าน 442 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลหนึ่งแสนครูดี
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพิมผกา สุวรรณา
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 2559,20:27  อ่าน 213 ครั้ง
รายละเอียด..