ผู้บริหาร

นายปิยะชาติ เศวตร์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 04/01/2016
ปรับปรุง 11/10/2019
สถิติผู้เข้าชม 197860
Page Views 275115
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านมาบลำบิด คลองกิ่ว บ้านบึง 038158883
2 โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา คลองกิ่ว บ้านบึง
3 โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา คลองกิ่ว บ้านบึง
4 โรงเรียนบ้านโสม คลองกิ่ว บ้านบึง
5 โรงเรียนจิรพลวิทยา คลองกิ่ว บ้านบึง
6 โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว คลองกิ่ว บ้านบึง
7 โรงเรียนบ้านมาบคล้า คลองกิ่ว บ้านบึง 038158625
8 โรงเรียนบ้านหมื่นจิต คลองกิ่ว บ้านบึง
9 โรงเรียนบุญประทีปวิทยาคาร บ้านบึง บ้านบึง 038443967 , 038446281-3
10 โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ บ้านบึง บ้านบึง
11 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจ บ้านบึง บ้านบึง
12 โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคณูปถัมภ์) บ้านบึง บ้านบึง 038443705
13 โรงเรียนบ้านมาบกรูด บ้านบึง บ้านบึง
14 โรงเรียนเทศบาล ๒ (ตะวันออก) บ้านบึง บ้านบึง
15 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล บ้านบึง บ้านบึง 038444544
16 โรงเรียนวัฒนดรุณวิทย์ บ้านบึง บ้านบึง
17 โรงเรียนบ้านบึง(อุตสาหกรรมนุเคราะห์) บ้านบึง บ้านบึง
18 โรงเรียนจิ้นฮิ้ว บ้านบึง บ้านบึง
19 โรงเรียนบ้านห้วยยาง(สุภาพสามัคคีราษฎร) มาบไผ่ บ้านบึง
20 โรงเรียนบ้านมาบไผ่ มาบไผ่ บ้านบึง
21 โรงเรียนบ้านเกาะไม้แหลม มาบไผ่ บ้านบึง
22 โรงเรียนบ้านเขาแรต มาบไผ่ บ้านบึง
23 โรงเรียนบ้านหนองชาก(ประโยชน์บุพการีอุทิศ) หนองชาก บ้านบึง
24 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี หนองชาก บ้านบึง
25 โรงเรียนเฮงฮั้ว หนองชาก บ้านบึง 038485380
26 โรงเรียนบ้านหนองเขิน หนองชาก บ้านบึง 038485484
27 โรงเรียนบ้านเขาดิน หนองซ้ำซาก บ้านบึง
28 โรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก หนองซ้ำซาก บ้านบึง
29 โรงเรียนบ้านโป่ง หนองซ้ำซาก บ้านบึง
30 โรงเรียนวัดหนองบอนแดง หนองบอนแดง บ้านบึง 038-192739
31 โรงเรียนวัดหนองยาง หนองบอนแดง บ้านบึง
32 โรงเรียนวัดหนองชันจันทนาราม หนองอิรุณ บ้านบึง
33 โรงเรียนวัดเขาไผ่(เชี่ยววิทยาคุณ) หนองอิรุณ บ้านบึง
34 โรงเรียนบ้านตาลดำ หนองอิรุณ บ้านบึง
35 โรงเรียนบ้านบึงกระโดน หนองอิรุณ บ้านบึง
36 โรงเรียนบ้านป่าแดง(ไชยอุปถัมภ์) หนองอิรุณ บ้านบึง
37 โรงเรียนวัดคลองใหญ่ หนองอิรุณ บ้านบึง
38 โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน หนองอิรุณ บ้านบึง 0-3848-5055
39 โรงเรียนวัดอรุณรังษี หนองอิรุณ บ้านบึง
40 โรงเรียนบ้านป่ายุบ หนองไผ่แก้ว บ้านบึง
41 โรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา หนองไผ่แก้ว บ้านบึง 038-160467
42 โรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว หนองไผ่แก้ว บ้านบึง
43 โรงเรียนบ้านหนองปรือ หนองไผ่แก้ว บ้านบึง 0-3829-2225
44 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู คลองพลู หนองใหญ่ 038 218072 - 3
45 โรงเรียนวัดเฉลิมลาภ หนองเสือช้าง หนองใหญ่
46 โรงเรียนบ้านหนองเสือช้าง หนองเสือช้าง หนองใหญ่
47 โรงเรียนบ้านท่าจาม หนองเสือช้าง หนองใหญ่
48 โรงเรียนบ้านห้วยมะระ หนองเสือช้าง หนองใหญ่
49 โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม หนองใหญ่ หนองใหญ่
50 โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ หนองใหญ่ หนองใหญ่ 0-3821-9196
51 โรงเรียนพิทยรังสี หนองใหญ่ หนองใหญ่
52 โรงเรียนบ้านห้างสูง(เกตุวัตถาประชานุเคราะห์) ห้างสูง หนองใหญ่
53 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ ห้างสูง หนองใหญ่ 038168161
54 โรงเรียนบ้านคลองสิบแปด เขาซก หนองใหญ่ 038190004
55 โรงเรียนบ้านชากนา เขาซก หนองใหญ่
56 โรงเรียนสหะพาณิชย์ เมืองชลบุรี
57 โรงเรียนอนุบาลสมัครมิตรวัฒนา คลองตำหรุ เมืองชลบุรี 038 - 743 -513 ถึง 20 ต่อ 111 เบอร์มือถือ 081 - 868 - 7956
58 โรงเรียนวัดบุญญราศรี คลองตำหรุ เมืองชลบุรี
59 โรงเรียนบ้านมาบสามเกลียว ดอนหัวฬ่อ เมืองชลบุรี
60 โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม ดอนหัวฬ่อ เมืองชลบุรี 0-3844-0220
61 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง นาป่า เมืองชลบุรี
62 โรงเรียนโรงเรียนวัดราษฏร์สโมสร นาป่า เมืองชลบุรี 0-38055536
63 โรงเรียนวัดนาเขื่อน นาป่า เมืองชลบุรี
64 โรงเรียนนาป่ามโนรถ นาป่า เมืองชลบุรี
65 โรงเรียนชลบุรี(สุขบท) บางทราย เมืองชลบุรี
66 โรงเรียนสุตา บางทราย เมืองชลบุรี
67 โรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย) บางทราย เมืองชลบุรี
68 โรงเรียนอนุบาลวัดช่องลม(ศึกษาราษฏร์นุกูล) บางทราย เมืองชลบุรี
69 โรงเรียนศุทธรัตน์ บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี
70 โรงเรียนเทศบาล บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี 038111213
71 โรงเรียนอนุบาลสวนเด็ก บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี
72 โรงเรียนชลกันยานุกูล บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี
73 โรงเรียนศิริวิทย์วัฒนา บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี
74 โรงเรียนอนุวิทยา บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี
75 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี
76 โรงเรียนเฮงฮ่าง บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี
77 โรงเรียนอนุบาลบูรณิจฉ์ บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี
78 โรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา วัดใหญ่อินทาราม บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี 038-282533
79 โรงเรียนวุฒิวิทยา บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี 038278788
80 โรงเรียนปรีชานุศาสตร์ บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี
81 โรงเรียนเฉลิมศรี บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี
82 โรงเรียนวัดใหม่เกตุงาม(วิบูลย์ราษฎร์วิทยา) บ้านปึก เมืองชลบุรี 0 3805 5926
83 โรงเรียนเพชรพิทยาคม บ้านสวน เมืองชลบุรี
84 โรงเรียนธารทิพย์วิทยา บ้านสวน เมืองชลบุรี
85 โรงเรียนอนุศาสน์พิทยา บ้านสวน เมืองชลบุรี
86 โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์ บ้านสวน เมืองชลบุรี
87 โรงเรียนเมืองชลพิทยา บ้านสวน เมืองชลบุรี
88 โรงเรียนชลราษฏรอำรุง บ้านสวน เมืองชลบุรี
89 โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส บ้านสวน เมืองชลบุรี
90 โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา บ้านสวน เมืองชลบุรี
91 โรงเรียนศุทธรัตน์บ้านสวน บ้านสวน เมืองชลบุรี
92 โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ บ้านสวน เมืองชลบุรี
93 โรงเรียนเกษมวิทย์ บ้านสวน เมืองชลบุรี
94 โรงเรียนบ้านหนองตะโก บ้านสวน เมืองชลบุรี 0-3828-6950
95 โรงเรียนอนุบาลร่มไม้ บ้านสวน เมืองชลบุรี
96 โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) บ้านสวน เมืองชลบุรี
97 โรงเรียนอนุบาลวัดอุทยานนที บ้านโขด เมืองชลบุรี
98 โรงเรียนอนุบาลสว่างวิทย์ บ้านโขด เมืองชลบุรี
99 โรงเรียนกุลศิริศาสน์ มะขามหย่ง เมืองชลบุรี
100 โรงเรียนธรรมวาที มะขามหย่ง เมืองชลบุรี
101 โรงเรียนกาญจนะวิทยา มะขามหย่ง เมืองชลบุรี
102 โรงเรียนอนุบาลสุรางค์รักษ์ มะขามหย่ง เมืองชลบุรี
103 โรงเรียนกล่อมปฐมวัย มะขามหย่ง เมืองชลบุรี
104 โรงเรียนวัดสำนักบก สำนักบก เมืองชลบุรี
105 โรงเรียนวัดผาสุการาม (สุวรรณวิทยาคาร) หนองข้างคอก เมืองชลบุรี 0-3828-5710
106 โรงเรียนบ้านวังตะโก หนองข้างคอก เมืองชลบุรี
107 โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ หนองรี เมืองชลบุรี
108 โรงเรียนเจริญสุขวิทยา หนองรี เมืองชลบุรี
109 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี หนองรี เมืองชลบุรี 038476409
110 โรงเรียนบ้านหัวโกรก หนองรี เมืองชลบุรี
111 โรงเรียนบ้านช่องมะเฟือง หนองรี เมืองชลบุรี
112 โรงเรียนอนุบาลสุนันทา หนองไม้แดง เมืองชลบุรี
113 โรงเรียนวัดศรีพโลทัย หนองไม้แดง เมืองชลบุรี 0-3814-6124
114 โรงเรียนพงศ์สิริวิทยา หนองไม้แดง เมืองชลบุรี
115 โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา หนองไม้แดง เมืองชลบุรี 0 3821 5142
116 โรงเรียนบ้านห้วยสาลิกา หนองไม้แดง เมืองชลบุรี
117 โรงเรียนอนุบาลภักดีพรรณ ห้วยกะปิ เมืองชลบุรี
118 โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม ห้วยกะปิ เมืองชลบุรี
119 โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ ห้วยกะปิ เมืองชลบุรี
120 โรงเรียนพระตำหนักมหาราช อ่างศิลา เมืองชลบุรี
121 โรงเรียนนานาชาติเดอะซิตี้(MISB) อ่างศิลา เมืองชลบุรี
122 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 2 อ่างศิลา เมืองชลบุรี
123 โรงเรียนบ้านปากคลองโรงนาค อ่างศิลา เมืองชลบุรี 038-397425
124 โรงเรียนวัดเตาปูน เสม็ด เมืองชลบุรี
125 โรงเรียนสถาพรพิทยา เสม็ด เมืองชลบุรี
126 โรงเรียนประภัสสรวิทยา เสม็ด เมืองชลบุรี
127 โรงเรียนวัดเสม็ด(วุฒิสุนทรวิทยา) เสม็ด เมืองชลบุรี
128 โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา เหมือง เมืองชลบุรี 0-3839-2718
129 โรงเรียนบ้านไร่ใหหลำ เหมือง เมืองชลบุรี
130 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา เหมือง เมืองชลบุรี 038392718
131 โรงเรียนวัดตาลล้อม เหมือง เมืองชลบุรี
132 โรงเรียนนารานุบาล เหมือง เมืองชลบุรี 038113719
133 โรงเรียนแสนสุขศึกษา แสนสุข เมืองชลบุรี
134 โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี แสนสุข เมืองชลบุรี 0-3839-0579
135 โรงเรียนวัดบางเป้ง แสนสุข เมืองชลบุรี 0871495353
136 โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา แสนสุข เมืองชลบุรี
137 โรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุข แสนสุข เมืองชลบุรี
138 โรงเรียนบ้านแหลมแท่น แสนสุข เมืองชลบุรี 0-3838-2020
139 โรงเรียนวอนนภาศัพท์ แสนสุข เมืองชลบุรี 0-3839-1027
140 โรงเรียนสุขุมวิทยา แสนสุข เมืองชลบุรี