กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางรับจิตร ประสิทธิเวชานนท์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวคณาลักษ์ ลาน้ำคำ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นายพลากร ภางาม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นายกิตติภพ สกุลฮูฮา
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุรัตนา โสภาพล
ครูผู้ช่วย

นางสาวยุพิน ปัจจัยโคถา
ครูอัตราจ้าง