ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน (อ่าน 98) 26 ก.ย. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน (อ่าน 134) 21 ก.ย. 62
วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าการศึกษา (อ่าน 181) 12 ม.ค. 62
ในวันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561 เวลา 8.00 น. ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 (อ่าน 206) 25 พ.ย. 61
เรียนเชิญทุกท่านร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ ว่าที่ ร.ต.อ.ศิริศักดิ์ ศิลส่ง (แฟนคุณครูปวีณา ศิลส่ง) (อ่าน 397) 06 มิ.ย. 61
เรียนเชิญครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านร่วมงานอุปสมบทคุณครูพลากร ภางาม (อ่าน 429) 15 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างก่อสร้างอาคารหอประชุม 100/27 ด้วยวิธีประกวดราคา (อ่าน 379) 18 ก.พ. 61
ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอประชุม 100/27 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 31) 29 ม.ค. 61
ร่างประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอประชุม 100/27 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd (อ่าน 17) 24 ม.ค. 61
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอประชุม 100/27ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2560 (อ่าน 402) 24 ม.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอประชุม100/27ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 381) 11 ม.ค. 61
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอประชุม 100/27 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 392) 19 ธ.ค. 60
ร่างประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอประชุม 100/27 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd (อ่าน 363) 14 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน(อาคาร ป.1ข และอาคาร อบจ.) (อ่าน 322) 14 ธ.ค. 60
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน(อาคาร ป.๑ข และอาคาร อบจ.) (อ่าน 302) 30 พ.ย. 60
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง ครูผู้สอน (อ่าน 309) 31 ต.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน ตามโครงการแกนนำจัดก (อ่าน 275) 20 ต.ค. 60
ประกาศแจ้งปิดภาคเรียน (อ่าน 214) 11 ต.ค. 60
ประกาศโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนตามโครงการแกนนำจ (อ่าน 280) 11 ต.ค. 60
ประกาศการเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (อ่าน 250) 29 เม.ย. 60
ขอเชิญร่วมกิจกรรมตลาดนัดวิชาการเพื่อการศึกษาเพื่อการมีงานทำและกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 19 มี.ค (อ่าน 251) 18 มี.ค. 60
ชุมชนวัดหนองรีเกมส์ (อ่าน 270) 01 ธ.ค. 59
ประกาศการปิดและเปิดภาคเรียน (อ่าน 290) 10 ต.ค. 59
ขอเชิญประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 307) 10 ต.ค. 59
กิจกรรม OPEN HOUSE (อ่าน 335) 12 ก.ย. 59
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ด้านการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนในฝัน ผอ.ปิยะชาติ เศวตร์ (อ่าน 341) 07 ก.ย. 59
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาครูสู่การเรียนรวม” วันที่ 18 – 19 มิถุนายน 2559 (อ่าน 406) 25 พ.ค. 59
การสอบปลายภาคเรียนที่2/2558 (อ่าน 372) 07 มี.ค. 59
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) (อ่าน 412) 23 ก.พ. 59
กิจกรรมค่ายลูกเสืออนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 406) 02 ก.พ. 59
การตรวจสุขภาพประจำปี (อ่าน 450) 28 ม.ค. 59
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 29-31 มกราคม 2559 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี (อ่าน 521) 28 ม.ค. 59