ข่าวประชาสัมพันธ์
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
เลขที่ 1/2563
การจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 
(อาคารเรียน สปช.105/29)
ตามประกาศโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี
ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 2563,10:49   อ่าน 79 ครั้ง