ภาพกิจกรรม
4 พฤศจิกายน 2563 นิเทศ ติดตาม การยกระดับคุณภาพการศึกษา ตามนโยบาย 4 จุดเน้น 9 นโยบาย
        วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี นำโดย นางชลลดา วัดโส รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี พร้อมด้วยหัวหน้าบริหารงาน 4 ฝ่าย หัวหน้าระดับชั้น ให้การต้อนรับ นางกานดา พุทธรักษา ผู้ทรงคุณวุฒิ และนางสาวมนัญญา งามวงศ์วาน ศึกษานิเทศก์ ซึ่งมีคำสั่งจาก สพป.ชลบุรี เขต 1 ให้เป็นคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม การยกระดับคุณภาพการศึกษา ตามนโยบาย 4 จุดเน้น 9 นโยบาย เพื่อกำกับดูแลการบริหารจัดการศึกษาด้านวิชาการ คณะครู ขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการที่ให้คำแนะนำ และคำชื่นชม เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาต่อไ
โพสเมื่อ : 04 พ.ย. 2563,14:20   อ่าน 303 ครั้ง