ภาพกิจกรรม
29 กันยายน 2563 มอบเกียรติบัตรโครงการประกวดมารยาทไทยนักเรียน ประจำปี 2563
      วันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 สภาวัฒนธรรมตำบลหนองรี มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี ในโครงการประกวดมารยาทไทยนักเรียน ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมขุนประนนท์อนุสรณ์ 1 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี ผลการประกวดมีดังนี้ รุ่นปฐมวัย (อนุบาล 3) ได้รับรางวัลเหรียญทอง รุ่นประถมศึกษา (ป.1-ป.6) ได้รับรางวัลเหรียญทอง รุ่oมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) ได้รับรางวัลเหรียญทอง โรงเรียนขอขอบพระคุณท่านกรรมการทุกท่าน ที่ได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน มีส่วนร่วมในการรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยสืบไป
โพสเมื่อ : 07 ต.ค. 2563,11:10   อ่าน 245 ครั้ง