ภาพกิจกรรม
7 สิงหาคม 2563 เลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2563
       วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี จัดกิจกรรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบอบประชาธิปไตย ซึ่งเป็นพื้นฐานสำหรับการนำไปใช้ในสังคม โดยมีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี ได้นำเครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง มาใช้ในการเลือกตั้งประธานนักเรียน มีนักเรียนที่สนใจสมัครเข้ารับการเลือกตั้งจำนวน 2 พรรค และมีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 583 คน ซึ่งหมายเลข 2 ได้รับคะแนนเสียงจากการเลือกตั้งมากที่สุด โดยมีเด็กชายพิทวัส สอนจันทร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 เป็นประธานนักเรียนในปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 07 ส.ค. 2563,23:27   อ่าน 43 ครั้ง