ภาพกิจกรรม
16 กรกฎาคม 2563 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563
       วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 นายปิยะชาติ เศวตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี พร้อมด้วยคณะครู จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 ทางโรงเรียนได้ปรับรูปแบบการจัดกิจกรรม ให้เหมาะสมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยแบ่งเป็น 2 รอบ ช่วงเช้าเป็นนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ช่วงบ่ายเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนทุกคนแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อคุณครู เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติ ให้นักเรียนตระหนักในความสำคัญของวันไหว้ครู และในวันนี้ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน จำนวน 23 ทุน ทุนละ 500 บาท ณ หอประชุมประนนท์ราษฎร์รังสรรค์ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี
โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 2563,23:00   อ่าน 254 ครั้ง