ภาพกิจกรรม
1 กรกฎาคม 2563 รับการนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
      วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี นำโดย นายปิยะชาติ เศวตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยหัวหน้าบริหารงาน 4 ฝ่าย หัวหน้าระดับชั้น ให้การต้อนรับ นางสาวพิรดา เฉลิมศรีภิญโญรัช ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และนางสาวลักษมีกานต์ เที่ยงพิมล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ซึ่งมีคำสั่งจาก สพป.ชลบุรี เขต 1 ให้เป็นคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ผู้บริหาร และคณะครู ขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านที่ให้คำแนะนำ และคำชื่นชม เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาต่อไป
โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 2563,22:45   อ่าน 24 ครั้ง