ภาพกิจกรรม
29-30 มิถุนายน 2563 ทดลองเปิดเรียน เสมือนจริง เพื่อหาปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
       วันที่ 29-30 มิถุนายน 2563 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี จัดให้มีการเปิดเรียนเสมือนจริง เพื่อหาปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข เพื่อป้องกันการแพร่กระจายหรือการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 ตามมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการ ในการทดลองเปิดเรียน ทุกอย่างทำเหมือนเปิดเรียนตั้งแต่การเข้าแถวเพื่อเข้าไปในโรงเรียน มีคณะครูคอยตรวจอุณหภูมิ การสวมใส่หน้ากากอนามัย โดยมีการรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล ตามด้วยการล้างมือ การจัดโต๊ะเรียนและระยะห่างของผู้เรียน รักษาระยะห่างในโรงอาหารและการเหลื่อมเวลาในการรับประทานอาหาร ขอให้ผู้ปกครองมั่นใจในมาตรการการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา covid-19 ของโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี
โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 2563,22:32   อ่าน 23 ครั้ง