ภาพกิจกรรม
24 มิถุนายน 2563 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563
       วันพุธที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น. นายปิยะชาติ เศวตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยมีนายเดชา เกียรติวุฒิไกร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมเพื่อทราบ และทำความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับการบริหารงานและการดำเนินการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมขุนประนนท์อนุสรณ์ ๒ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี

โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 2563,17:10   อ่าน 11 ครั้ง