ภาพกิจกรรม
21 มิถุนายน 2563 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
     วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2563 นายปิยะชาติ เศวตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความเข้าใจ สร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครองนักเรียน เพื่อรับทราบแนวทางระเบียบต่าง ๆ นโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ความพร้อมในการจัดระบบการเรียนก่อนเปิดภาคเรียน และมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ภายใต้มาตรการด้านสาธารณสุขที่เข้มงวด ณ หอประชุมประนนท์ราษฎร์รังสรรค์ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี

โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 2563,19:33   อ่าน 17 ครั้ง