ภาพกิจกรรม
18 มิถุนายน 2563 สำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย
        วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 นายณรงค์ ญาณประภาส นักวิชาการชำนาญการ และเจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขอําเภอเมืองชลบุรี เข้ามาสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายตามภาชนะต่างๆในโรงเรียน ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ตามแนวทางมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ พร้อมแนะนำวิธีปฏิบัติและการป้องกัน เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 2563,21:01   อ่าน 31 ครั้ง