ภาพกิจกรรม
11 มิถุนายน 2563 ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงตามอาคารเรียน
       วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2563 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านนายกสุนทร ตันติโภคากุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี นางจำนงค์ เนื่องจำนงค์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 ตำบลหนองรี และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เข้ามาฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงตามอาคารเรียน อาคารประกอบ และโรยทรายอะเบทตามที่ต่าง ๆ เพื่อป้องกันยุงลายที่จะเป็นพาหะนำไปสู่โรคไข้เลือดออก ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 2563,20:57   อ่าน 21 ครั้ง