ภาพกิจกรรม
4 มิถุนายน 2563 การประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นการจัดการเรียนรู้ในการเปิดภาคเรียนที่ 1
          วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 15.00 น. นายปิยะชาติ เศวตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี ดำเนินการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นการจัดการเรียนรู้ในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 และสรุปผลการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ของนักเรียนทุกระดับชั้น ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม ถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2563 ในการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ร่วมกันดำเนินการตามมาตรการ เฝ้าระวัง ป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด ณ ห้องประชุมขุนประนนท์อนุสรณ์ 1 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี
โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 2563,23:09   อ่าน 48 ครั้ง