ภาพกิจกรรม
29 พฤษภาคม 2563 รับการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนทางไกล
       วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี นำโดย นายปิยะชาติ เศวตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยหัวหน้าระดับชั้น ให้การต้อนรับ ดร.สายสุรีย์พร เวหะชาติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางน้องนุช พรชัยเจริญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ และนางสาวเนตรทราย กังวานพาณิชย์ ศึกษานิเทศก์ ซึ่งมีคำสั่งจากสพป.ชลบุรี เขต 1 ให้เป็นคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2563 พร้อมทั้งดำเนินการเยี่ยมบ้านร่วมกับคณะครู ผู้บริหาร และคณะครู ขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านที่ให้คำแนะนำ และคำชื่นชม เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาต่อไป
โพสเมื่อ : 02 มิ.ย. 2563,20:17   อ่าน 32 ครั้ง