ภาพกิจกรรม
18 พฤษภาคม .2563 นักเรียนเข้ารับชมการจัดการศึกษาทางไกล (DLTV)
     วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563 นักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี ตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัยถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เข้ารับชมการจัดการศึกษาทางไกล (DLTV) ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ที่เริ่มทดลองออกอากาศในวันนี้ ผ่าน 6 ช่องทางการรับชม โดยมีผู้ปกครองดูแลอย่างใกล้ชิด และคณะครูของโรงเรียน ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ เพื่อให้ผู้สอนและผู้เรียนสนทนาโต้ตอบกันได้ ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom Cloud Meetings มีผู้ปกครองและนักเรียนบางส่วนที่มีความพร้อมทั้งเรื่องเวลา และสื่อ ICT เข้ารับการเรียนรู้ และผู้ที่ไม่สะดวกในเวลาดังกล่าวทางโรงเรียนได้เตรียมความพร้อม และอำนวยความสะดวกให้รับชมย้อนหลังผ่านช่องทางกลุ่มไลน์ และกลุ่มเฟซบุ๊กที่ครูประจำชั้นได้สร้างไว้
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 2563,20:43   อ่าน 14 ครั้ง