ภาพกิจกรรม
16 พฤษภาคม 2563 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดห้องเรียนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom cloud Meetings
        วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2563 นายปิยะชาติ เศวตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี มอบหมายให้กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียน ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดห้องเรียนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom cloud Meetings แก่คณะครูและบุคลากรของโรงเรียน การประชุมในครั้งนี้เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้โปรแกรมสำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ และเพื่อให้ผู้สอนและผู้เรียนสนทนาโต้ตอบกันได้ในขณะที่สถานการณ์ COVID-19 ยังมีการแพร่ระบาด โดยแบ่งออกเป็น 2 รอบ เวลา 09.00-12.00 น. สำหรับครูระดับชั้นปฐมวัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ครูการศึกษาพิเศษ และเวลา 13.00-16.00 น. สำหรับครูระดับชั้นประศึกษาปีที่ 4-6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ณ ห้องประชุมขุนประนนท์อนุสรณ์ 1 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 2563,20:37   อ่าน 12 ครั้ง