ภาพกิจกรรม
4 พฤษภาคม 2563 ดำเนินการประชุมทางไกล Video Conference ผ่านแอปพลิเคชัน (Zoom Cloud Meetings)
       วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายปิยะชาติ เศวตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี ดำเนินการประชุมทางไกล Video Conference ผ่านแอปพลิเคชัน (Zoom Cloud Meetings) โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อรับฟังนโยบายการบริหารงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นี้ รวมถึงแนวทางการจัดการเรียนการสอน ขณะที่สถานการณ์ COVID-19 ยังมีการแพร่ระบาด ด้วยการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ,การจัดการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์ และการดำเนินการงบเรียนฟรี 15 ปี
โพสเมื่อ : 05 พ.ค. 2563,20:43   อ่าน 20 ครั้ง