ภาพกิจกรรม
13 มีนาคม 2563 ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการสถานศึกษา
      วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี นำโดย นายปิยะชาติ เศวตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย หัวหน้างานบริหาร 4 ฝ่าย หัวหน้างานวิชาการช่วงชั้น ให้การต้อนรับ นางดารณี กีรติปกรณ์ รองผู้อำนวยการ สพป.ชลบุรี เขต 1 นางอัมพร สาระพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ และนางดวงแข สุระประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีคำสั่งจากสพป.ชลบุรี เขต 1 ให้เป็นคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการสถานศึกษา ผู้บริหาร และคณะครู ขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านที่ให้คำแนะนำ และคำชื่นชม เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาต่อไป
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2563,16:16   อ่าน 61 ครั้ง