ภาพกิจกรรม
10 มีนาคม 2563 ศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการห้องเรียนพิเศษ (ห้องเรียน 2 ภาษา)
     วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายปิยะชาติ เศวตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี จำนวน 14 ท่าน เดินทางไปศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการห้องเรียนพิเศษ (ห้องเรียน 2 ภาษา) และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับนักเรียน ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง (อำนาจคุณูปถัมภ์) อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2563,16:07   อ่าน 63 ครั้ง