ภาพกิจกรรม
7 มีนาคม 2563 คณะครูอบรมการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และการจัดทำหน้ากากอนามัย
     วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง ให้แก่แกนนำในชุมชน และคณะครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี จำนวน 90 คน โดยมีนายสุนทร ตันติโภคากุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี เป็นประธานในวันนี้ วัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในตำบลหนองรี มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของตนให้ปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สามารถนําความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการดูแลสุขภาพของตนเอง เผยแพร่ความรู้ดังกล่าวให้แก่ครอบครัว ชุมชน ได้อย่างถูกต้อง และจัดทำหน้ากากอนามัยแบบผ้าไว้แจกประชาชนในตำบลหนองรี จำนวน 12,000 ชิ้น ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2563,16:04   อ่าน 58 ครั้ง