ภาพกิจกรรม
4 มีนาคม 2563 สอบ NT : National Test ปี 2562
         วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี ดำเนินการสอบ NT : National Test การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยมีนายปิยะชาติ เศวตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี เป็นประธานสนามสอบ และได้รับการตรวจเยี่ยมสนามสอบโดย นางสาวพิรดา เฉลิมศรีภิญโญรัช นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ซึ่งการสอบในวันนี้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย
โพสเมื่อ : 04 มี.ค. 2563,16:29   อ่าน 18 ครั้ง