ภาพกิจกรรม
4 ตุลาคม 2562 พิธีมอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษา
       วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี จัดพิธีมอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2562 โดยมี นายปิยะชาติ เศวตร์ ผู้อํานวยการโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี เป็นผู้มอบทุนให้แก่นักเรียน จํานวน 82 ทุน ณ หอประชุมประนนท์ราษฎร์รังสรรค์
โพสเมื่อ : 08 ต.ค. 2562,12:00   อ่าน 27 ครั้ง