ภาพกิจกรรม
25 กันยายน 2562 “สายสัมพันธ์ รักกันหนองรี”
       วันพุธที่ 25 กันยายน 2562 เวลา นายปิยะชาติ เศวตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน จัดพิธีมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 “สายสัมพันธ์ รักกันหนองรี” เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีของศิษย์ที่มีต่อครู โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี มีครูเกษียณอายุราชการ 2 ท่าน คือ ครูทิพวัลย์ พูศักดิ์ศรีกิจ ครูทองเครือ ภู่ประจำศิลป์ และลูกจ้างประจำ 1 ท่าน คือ นายสุข ชินโฉม ณ หอประชุมประนนท์ราษฎร์รังสรรค์ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี
โพสเมื่อ : 08 ต.ค. 2562,11:11   อ่าน 17 ครั้ง