ภาพกิจกรรม
22 กันยายน 2562 จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 กลุ่มกิจกรรมการศึกษาพิเศษ
    วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2562 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ในกลุ่มกิจกรรมการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม) เพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันต่อในระดับภาค ขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน ตลอดจนคณะกรรมการ และบุคลากรทุกท่านที่ร่วมกันขับเคลื่อนงานศิลปหัตถกรรม ในกลุ่มกิจกรรมการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย


โพสเมื่อ : 02 ต.ค. 2562,15:20   อ่าน 99 ครั้ง