ภาพกิจกรรม
20 กันยายน 2562 ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มการศึกษาพิเศษ
       วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 14.00 น. ดร.สายสุรีย์พร เวหะชาติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ชลบุรี เขต 1 จัดประชุมคณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมขุนประนนท์อนุสรณ์ 1 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม) ในวันที่ 22 กันยายน 2562 ให้เกิดความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ สำหรับการประชุมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการทุกท่านที่มีรายชื่อตามคำสั่งเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

โพสเมื่อ : 02 ต.ค. 2562,15:15   อ่าน 14 ครั้ง