ภาพกิจกรรม
27 สิงหาคม 2562 อบรมโครงการส่งเสริมทักษะชีวิตในการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน
       วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี ร่วมกับ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี จัดอบรมโครงการส่งเสริมทักษะชีวิตในการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 โดยมีนายสุนทร ตันติโภคากุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี เป็นประธานในพิธี วิทยากรในวันนี้คือ นางสาวณัฐกาญจน์ อุปฌาย์ ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขเทศบาลนครแหลมฉบัง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องเพศศึกษา และพัฒนาการของตนเองเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น และทักษะในการจัดการกับสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศได้  ณ ห้องประชุมขุนประนนท์อนุสรณ์ 1  โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี   

โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 2562,08:45   อ่าน 41 ครั้ง