ภาพกิจกรรม
20 สิงหาคม 2562 อบรมกิจกรรมเยาวชนหนองรีเรียนรู้ศิลปะป้องกันตัว
        วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี ร่วมกับ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี จัดอบรมกิจกรรมเยาวชนหนองรีเรียนรู้ศิลปะป้องกันตัว ประจำปีงบประมาณ 2562 ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้ทักษะพื้นฐานในการป้องกันตัวและเอาตัวรอดต่อสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัย โดยมีนายสุนทร ตันติโภคากุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมขุนประนนท์อนุสรณ์ 1โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2562,10:06   อ่าน 18 ครั้ง