ภาพกิจกรรม
16 สิงหาคม 2562 ประชุมเพื่อให้ผู้นำชุมชนเซ็นรับรองสถานะของครัวเรือนนักเรียน
      วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 นายปิยะชาติ เศวตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี พร้อมด้วยนายเดชา เกียรติวุฒิไกร กำนันตำบลหนองรี นางจำนงค์ เนื่องจำนงค์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ตำบลหนองรี และนางกานต์ณา แพทย์ผล ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี ร่วมประชุมเพื่อให้ผู้นำชุมชนเซ็นรับรองสถานะของครัวเรือนนักเรียน เพื่อประกอบการพิจารณาการรับทุนนักเรียนยากจนของรัฐ และเก็บเอกสาร นร.01 และ นร.02 ไว้ ณ สถานศึกษาเพื่อรับการตรวจสอบต่อไป
โพสเมื่อ : 21 ส.ค. 2562,22:24   อ่าน 18 ครั้ง