ภาพกิจกรรม
9-12 สิงหาคม 2562 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา “ค่ายเยาวชน รักษ์พงไพร”
        นายกิตติศักดิ์ แสงสว่าง ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี และเด็กชายแมทธิว โอศิริ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา “ค่ายเยาวชน รักษ์พงไพร” เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 9-12 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมกานต์มณี พาเลซ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ได้เดินทางศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ กระทรวงศึกษาธิการ เข้าพบนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ ศูนย์การเรียนรู้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จังหวัดนนทบุรี วันที่ 10 สิงหาคม 2562 เดินทางศึกษาพิพิธภัณฑ์เด็ก และสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ กรุงเทพมหานคร เพื่อเตรียมความพร้อมการรับเสด็จ เฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 11 สิงหาคม 2562
โพสเมื่อ : 21 ส.ค. 2562,22:22   อ่าน 36 ครั้ง