ภาพกิจกรรม
12 สิงหาคม 2562 รับทุนการศึกษาเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ
      วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562 นายปิยะชาติ เศวตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี มอบหมายให้ นางทองเครือ ภู่ประจำศิลป์ นางสาวภาวิณี ศานติกุลวงศ์ นางสาวคณาลักษ์ ลาน้ำคำ และนางสาวกนกวรรณ อินทรักษา นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี เข้ารับทุนการศึกษาเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ณ วัดนันทวัน ต.หนองข้างคอก อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี จำนวน 10 ทุน ทุนละ 1,000 บาท และวัดป่าอัมพวัน ต.หนองรี อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี จำนวน 15 ทุน ทุนละ 500 บาท
โพสเมื่อ : 12 ส.ค. 2562,13:51   อ่าน 63 ครั้ง