ภาพกิจกรรม
9 สิงหาคม 2562 รับการตรวจสอบการดำเนินการการเงิน การบัญชี และพัสดุในสถานศึกษา
วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 นายปิยะชาติ เศวตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี และคณะครูผู้รับผิดชอบงานบริหารงานงบประมาณ รับการตรวจสอบ ติดตาม การดำเนินการการเงิน การบัญชี และพัสดุในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โดยมี คุณอัมพร สาระพันธ์ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน เป็นผู้ตรวจสอบติดตามการดำเนินงานในครั้งนี้ ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณท่านที่ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินงาน ด้านงบประมาณของโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 2562,21:52   อ่าน 5 ครั้ง