ภาพกิจกรรม
5-6 สิงหาคม 2562 ร่วมงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ
        นายปิยะชาติ เศวตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี มอบหมายให้ นายปิยะพงษ์ ทองนาคะ และนายกิตติศักดิ์ แสงสว่าง ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี นำลูกเสือสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 6 คน เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมของเยาวชนลูกเสือไทยรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะทางวิชาการลูกเสือให้กับลูกเสือสำรองและผู้บังคับบัญชา ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2562 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 2562,21:22   อ่าน 12 ครั้ง