ภาพกิจกรรม
5 สิงหาคม 2562 มอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ 1/2562
      วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี จัดพิธีมอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2562 โดยมีนายปิยะชาติ เศวตร์ ผู้อํานวยการโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี เป็นผู้มอบทุนให้แก่นักเรียนจํานวน 73 ทุน ณ หอประชุมประนนท์ราษฎร์รังสรรค์
โพสเมื่อ : 05 ส.ค. 2562,15:47   อ่าน 20 ครั้ง