ภาพกิจกรรม
5-7 กรกฎาคม 2562 ฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปีการศึกษา 2562
      นายปิยะชาติ เศวตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี มอบหมายให้ นายปิยะพงษ์ ทองนาคะ ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ นำลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 7 คน เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปีการศึกษา 2562 วัตถุประสงค์เพื่อป้องกันเฝ้าระวัง แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความตระหนักถึงโทษ และพิษภัยของยาเสพติด ระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2562 ณ ค่ายลูกเสือสวนปรีชา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 2562,09:17   อ่าน 84 ครั้ง