ภาพกิจกรรม
28 มิถุนายน 2562 นิเทศการจัดการศึกษาตามโครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน
      วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี นำโดย นายปิยะชาติ เศวตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู ให้การต้อนรับ ดร.ประภาศรี พิทอนวอน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ชลบุรี เขต 1 นายชูชาติ รักวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา ซึ่งเป็นคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาตามโครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณคำแนะนำจากท่านคณะกรรมการ เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาต่อไป
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 2562,20:08   อ่าน 163 ครั้ง