ภาพกิจกรรม
27 มิถุนายน 2562 อบรมกิจกรรมการป้องกันระงับอัคคีภัยและการช่วยเหลือชีวิตเบื้องต้น
       วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี ร่วมกับ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี จัดอบรมกิจกรรมการป้องกันระงับอัคคีภัยและการช่วยเหลือชีวิตเบื้องต้น ในโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2562 ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 โดยมีนายสุนทร ตันติโภคากุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมขุนประนนท์อนุสรณ์ 1 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 2562,19:57   อ่าน 99 ครั้ง