ภาพกิจกรรม
18 มิถุนายน 2562 ทำบุญครบรอบ 96 ปี
        วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี นำโดยนายปิยะชาติ เศวตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมจัดกิจกรรม "ทำบุญครบรอบ 96 ปี "วันก่อตั้งโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ บุคลากรในโรงเรียน นักเรียน และผู้ปกครอง ในกิจกรรมวันนี้ได้มีการนิมนต์พระสงฆ์จากวัดหนองรี จำนวน 9 รูป เพื่อทำบุญตักบาตรเนื่องในวันครบรอบ 96 ปี มอบเกียรติบัตรให้แก่ท่านผู้มีอุปการะคุณที่ได้บริจาคพัดลมให้แก่โรงเรียน และมีกิจกรรมการศึกษาเพื่ออาชีพและการมีงานทำของนักเรียนทุกระดับชั้น ในวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านนายกสุนทร ตันติโภคากุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี และนายเดชา เกียรติวุฒิไกร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา เข้าร่วมในกิจกรรมทำบุญในครั้งนี้ด้วย
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 2562,12:04   อ่าน 194 ครั้ง