ภาพกิจกรรม
18 มิถุนายน 2562 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเรียนรวม
     วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. นายปิยะชาติ เศวตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเรียนรวม เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง ร่วมกันวางแผนการจัดการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเรียนรวมเป็นรายบุคคลที่เหมาะสมให้กับเด็กนักเรียน ณ ห้องประชุมขุนประนนท์อนุสรณ์ 1 ผลการจัดการประชุมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองเป็นอย่างดี
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 2562,11:53   อ่าน 116 ครั้ง