ภาพกิจกรรม
14 มิถุนายน 2562 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2562
       วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. นายปิยะชาติ เศวตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2562 โดยมีนายเดชา เกียรติวุฒิไกร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการสถานศึกษาเข้าร่วมประชุม เพื่อทราบ และทำความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับการบริหารและการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน ณ ห้องประชุมขุนประนนท์อนุสรณ์ 2 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี
โพสเมื่อ : 18 มิ.ย. 2562,14:57   อ่าน 39 ครั้ง