ภาพกิจกรรม
13 มิถุนายน 2562 พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562
       วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 นายปิยะชาติ เศวตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี พร้อมด้วยคณะครู จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันนี้ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และ คุณเรืองไร ขจรไชยกุล เป็นตัวแทนคุณครูสวง เนื่องจำนงค์ อดีตข้าราชการครู มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน จำนวน 28 ทุน วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนทุกคนแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อคุณครู ระลึกถึงพระคุณของคุณครู เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียนของนักเรียน และเป็นการส่งเสริมการแสดงออกของนักเรียนในทางที่ถูกต้อง และคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมที่ดีงาม
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 2562,09:24   อ่าน 188 ครั้ง