ภาพกิจกรรม
12 มิถุนายน 2562 อบรมประเพณีไทย สายใยวัฒนธรรม
        วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี ร่วมกับ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี จัดอบรมประเพณีไทย สายใยวัฒนธรรม ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 โดยมีนายสุนทร ตันติโภคากุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี เป็นประธานในพิธี วิทยากรในวันนี้คือ ดร.สมพล เข็มกำเนิด ผู้อำนวยการค่ายเยาวชนบ้านเพชรบูรพา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ และเห็นความสำคัญในวัฒนธรรมประเพณีไทยที่ถูกต้อง สามารถร่วมกิจกรรมและมีส่วนร่วมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาได้ ณ อาคารหอประชุมประนนท์ราษฎร์รังสรรค์ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 2562,09:18   อ่าน 110 ครั้ง