ภาพกิจกรรม
7 มิถุนายน 2562 นักเรียนเข้ารับรางวัล ในวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน
          วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 นายปิยะชาติ เศวตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี มอบหมายให้นางสาวอัมพิกา มานพ ครูผู้ช่วยโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี นำนักเรียนเข้ารับรางวัล ในวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2562 โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ณ โรงเรียนบ้านหนองชาก (ประโยชน์บุพการีอุทิศ) ผลการแข่งขัน เด็กหญิงธันยกานต์ ไฝกิ่ง ม.3/2 รับรางวัลชมเชยการประกวดเขียนเรียงความ เด็กหญิงนันทิดา เหง้าสุวรรณ ม.2/1 รับรางวัลชมเชยการประกวดวาดภาพระบายสี เด็กชายจิรภัทร ฉัตรวิเชียร ม.3/2 รับรางวัลชมเชยการประกวดแต่งคำขวัญ และเด็กชายรพีภัทร ชัยทับ ป.6/1 รับรางวัลชมเชยการประกวดวาดภาพระบายสี
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 2562,09:15   อ่าน 611 ครั้ง