ภาพกิจกรรม
6 มิถุนายน 2562 สาธิตการใช้ถังดับเพลิงเพื่อระงับอัคคีภัยเบื้องต้น
        วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 เจ้าหน้าที่ของบริษัท วันเพ็ญเคมีคอล ผู้จำหน่ายเครื่องดับเพลิง-น้ำยาดับเพลิง มาให้ความรู้ในการใช้อุปกรณ์ถังดับเพลิง และสาธิตการระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ให้แก่คณะครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี โดยมี นายปิยะชาติ เศวตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ การฝึกอบรมในครั้งนี้เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนในเรื่องอัคคีภัย เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้อุปกรณ์ หรือเครื่องมือดับเพลิงต่างๆ ได้อย่างถูกวิธีและปลอดภัย

โพสเมื่อ : 06 มิ.ย. 2562,21:26   อ่าน 181 ครั้ง