ภาพกิจกรรม
31 พฤษภาคม 2562 เลือกตั้งประธานนักเรียน
       วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 เจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี ได้นำเครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง มาใช้ในการเลือกตั้งประธานนักเรียนของโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี มีนักเรียนที่สนใจสมัครเข้ารับการเลือกตั้งจำนวน 2 พรรค การเลือกตั้งในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักเรียนเป็นอย่างมาก มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 622 คน จากจำนวนนักเรียนทั้งหมด 688 คน สรุปผู้มาใช้สิทธิ์ครบ 100% จากจำนวนนักเรียนที่มาเรียนในวันนี้ การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างเป็นระเบียบและเรียบร้อย ซึ่งหมายเลข ๒ พรรคร่วมใจพัฒนาหนองรี โดยมีนายอานนท์ วงค์พิทักษ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 เป็นประธานนักเรียนในปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 01 มิ.ย. 2562,17:53   อ่าน 148 ครั้ง