ภาพกิจกรรม
31 พฤษภาคม 2562 กิจกรรมเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปีการศึกษา 2562
       วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี จัดกิจกรรมเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร่วมกับคณะครู ได้จัดทำป้ายและเดินรณรงค์ไปยังชุมชนใกล้เคียง เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชน ได้ตระหนักถึงโทษของบุหรี่ พิษภัยที่ร้ายแรง และแนวทางในการแก้ปัญหา ตลอดจนสนับสนุน และส่งเสริมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์
โพสเมื่อ : 01 มิ.ย. 2562,17:50   อ่าน 144 ครั้ง