ภาพกิจกรรม
28 พฤษภาคม 2562 เข้าร่วมกิจกรรมแปลงสาธิตไถกลบตอซังพืช
       วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 นางกานต์ณา แพทย์ผล ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมแปลงสาธิตไถกลบตอซังพืช และหว่านเมล็ดปอเทือง ในแปลงนาสาธิต หมู่ที่ 2 ตำบลสำนักบก อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ดำเนินการโดยสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดชลบุรี
โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 2562,22:09   อ่าน 34 ครั้ง