ภาพกิจกรรม
23 พฤษภาคม 2562 ประกวดระเบียบแถว ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2562
       วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 คณะครูฝ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี นำลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ และลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ เข้าประกวดระเบียบแถว ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2562 ผลการแข่งขัน ลูกเสือสำรอง ได้รับรางวัลชมเชย เนตรนารีสามัญ ได้รับรางวัลชมเชย และเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ได้รับรางวัลชมเชย ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 2562,14:51   อ่าน 254 ครั้ง